Ανακοίνωση Συντονιστικής 31.10.2022 – Αναστολή υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων 30.6.2023

Θέμα: «Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από συμβολαιογράφους μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 202/20.10.2022 με αριθμό θέματος 22 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, αποφασίστηκε η αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023.

Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, που έχει λάβει ΚΑΔ Δ55813/26.10.2022 για την οποία και θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας