Εγκύκλιος-Συντονιστικής 40-2022-ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΔΧ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Θέμα: «Μερική Κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Δ’ 843/15.11.2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 388740/01.11.2022 απόφαση του Γ.Γ. Δασών για την «Μερική Κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας