Εγκύκλιος-Συντονιστικής-39-2022-Μερική κύρωση ΔΧ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΕΣΚΑΤΗ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Θέμα: «Μερική κύρωση, του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, Π.Ε. Γρεβενών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως ενημερωθήκαμε από το υπ’ αριθ. Πρωτ. 133309/13.11.2022 έγγραφο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών της ΠΕ Γρεβενών, που απεστάλη χθες το βράδυ 15.11.2022, στον ΣΣΕΑΠΑΔ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο ΦΕΚ Δ’ 715/25.10.2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 120198/14.10.2022 απόφαση του Γ.Γ. Δασών για την «Μερική κύρωση, του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, Π.Ε. Γρεβενών».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας