Εγκύκλιος Συντονιστικής 43/2022 – Κύρωση δασικού χάρτη των δημοτικών & τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Χίου (εκτός της τ.κ. Νεοχωρίου) και των Δήμων Ηρωικής Νήσου Ψαρών & Οινουσσών

Θέμα: «Κύρωση δασικού χάρτη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Χίου (εκτός της τ.κ. Νεοχωρίου) και των Δήμων Ηρωικής Νήσου Ψαρών και Οινουσσών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Δ’ 856/21.11.2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 55437/10.11.2022 απόφαση του Γ.Γ. Δασών για την «Κύρωση δασικού χάρτη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Χίου (εκτός της τ.κ. Νεοχωρίου) και των Δήμων Ηρωικής Νήσου Ψαρών και Οινουσσών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας