Εγκύκλιος Συντονιστικής 44/2022 – Κύρωση δασικού χάρτη Π.Ε. Βοιωτίας

Θέμα: «Κύρωση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Δ’ 864/22.11.2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 409559/11.11.2022 απόφαση του Γ.Γ. Δασών για την «Κύρωση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας». Το αντίστοιχο ΦΕΚ θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συλλόγου στην Κατηγορία «Δασικοί Χάρτες» του Κτηματολογίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας