Ανακοίνωση Συλλόγου 28.11.2022 – Απογραφική διαδικασία

Θέμα: Απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας και για το σύνολο των εργαζομένων τους

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, με θέματα: «MyData – Ενημέρωση για ψηφιακή κάρτα εργασίας – Απογραφική διαδικασία – Πρόστιμα», σας υπενθυμίζουμε ότι στις 30 Νοεμβρίου 2022 λήγει η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας και για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ.73 επ. Ν.4808/2021 και της υπ’ αριθ. 49758/26.05.2022 (Β΄2668). Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2022.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή, είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο, είτε ως μεταβαλλόμενο ανά ημέρα. Η απογραφή των εργαζόμενων μπορεί να γίνει σταδιακά (π.χ. για κάθε παράρτημα).

Όπως αναφέρεται στην από 27.11.2022 ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ψηφιακή απογραφική διαδικασία του χρόνου εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, δεν πρέπει να συγχέεται ή να ταυτίζεται με τον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η εφαρμογή του μηχανισμού της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, θα είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας και θα εφαρμοστεί σταδιακά, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του χρόνου εργασίας στο Εργάνη ΙΙ του συνόλου των εργαζομένων με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, εφόσον προηγηθεί διάλογος τόσο με την εργοδοσία όσο και με τους εργαζόμενους και θα προχωρήσει βήμα προς βήμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της υποχρεωτικής τήρησης του νέου Συστήματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα λάβετε κατά την αυριανή ενημέρωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας