Εγκύκλιος Συντονιστικής 64-2022 – Κύρωση ΔΧ συνόλου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα: «Κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Δ’ 922/30.11.2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 7032/2022 απόφαση του Γ.Γ. Δασών για την «Κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας