Ανακοίνωση Συντονιστικής 25.1.2023 – Υπενθύμιση αποστολής στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση αποστολής στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για συμβόλαια αλλοδαπών

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση αποστολής προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που ιδρύθηκε με το άρθρο 7 Ν.3691/2008 και μετονομάστηκε με το άρθρο 47 Ν.4557/2018,  των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, στοιχεία των συμβολαίων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για το έτος 2022 μέχρι 31-1-2023.

Προς διευκόλυνσή σας, αποστέλλεται συνημμένα σχετική κατάσταση, με τα στοιχεία που ζητά η Αρχή. Η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων πρέπει να αποστέλλεται αποκλειστικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notaries@hellenic-fiu.gr, την οποία δημιούργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων για την υποδοχή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, και όχι προς τους οικείους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.

Σε περίπτωση προβλήματος με την ως άνω διεύθυνση (π.χ. επιστροφή του μηνύματος), αυτό οφείλεται, σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα της Αρχής, σε υπερφόρτωση του αντίστοιχου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να αποστείλετε ξανά την κατάσταση συμβολαίων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας