Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. 21.2.2023 & 28.2.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά την επαναληπτική στις 5.2.2023 (λόγω μη ύπαρξης της υπό του νόμου οριζομένης απαρτίας στις 29.1.2023) τακτική Γενική Συνέλευση, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. -και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τα μέλη της Γ.Σ.- η συζήτηση και λήψη απόφασης μόνον επί των θεμάτων 1 έως και 6 (που άπτονται της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου). Όσον αφορά στα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14.2.2023.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991, προκειμένου να τηρηθούν οι εκ του νόμου οριζόμενες προθεσμίες για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, να προσέλθουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30΄μ.μ., στο ξενοδοχείο «Radisson Blu PARK Athens» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10-Αθήνα).

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ.190/1991).

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την επόμενη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15.30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Ενημέρωση για την εξέλιξη των εξής θεμάτων:

α) Κτηματολόγιο (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας, Ελένη Κοντογεώργου,  & Θεόδωρος Χαλκίδης)

β) Θέματα Υπουργείου Οικονομικών-ΑΑΔΕ-myPROPERTY-MyDATA (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Ευτυχία Καραστάθη)

γ) Δασικοί χάρτες (εισηγητής κ. Μηνάς Σεφεριάδης)

 

-2-

 

δ) Επίκαιρo θέμα: Πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις με άρθρο 92 Ν.5007/2022 για τροπ. άρθρου 20 Ν.4251/2014 (golden visa) (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Λαμπρινή Κορομπέλη)

ε) Θέματα ΥΠΕΝ-ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου (εισηγητής κ. Γεώργιος Ρούσκας)

στ) Θέματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – e-μεταβίβαση (εισηγητής κ. Θεόδωρος Χαλκίδης)

ζ) Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Ελένη Κοντογεώργου)

  1. Κρατικά – τραπεζικά συμβόλαια (εισηγητές κ.κ. Νικόλαος Παπαθέου & Ευτυχία Καραστάθη).
  2. Εισήγηση μειοψηφίας.
  3. Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και γενική συζήτηση.
  4. Απαντήσεις Προέδρου Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Γεωργίου Ρούσκα.
  5. Λήψη αποφάσεων.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ