Πρόσκληση για την άσκηση 4 υποψηφίων δικηγόρων στο ΣΣΕΑΠΑΔ