Ανακοίνωση-Συλλόγου-18.05.2023-Γνωμοδότηση για την τυχόν εφαρμογή των άρθρων 115 επ. Ν.2830_2000 στις συμβολαιογραφικές πράξεις στο πρώην Ελληνικό

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για την τυχόν υπαγωγή των συμ-βολαιογραφικών πράξεων που αφορούν στα ακίνητα του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στην κατηγορία των “κρατικών / τραπεζικών” συμβολαίων»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επ’ αφορμής ερωτημάτων συναδέλφων, σας ενημερώνουμε ότι για το ζήτημα της τυχόν υπαγωγής των συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν στα ακί-νητα του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στις διατάξεις των άρθρων 115 επ. Ν.2830/2000 θα συνταχθεί γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου που θα τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και θα λάβει την σχε-τική, τελική απόφαση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αθήνα, 18 Μαΐου 2023

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Αριθμ. Πρωτ. 560

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α Θ Η Ν Α

——————

Ταχ. Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ. 106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX : 210 384 8335

E-mail : notaries@notariat.gr

Προς Όλα