Ανακοίνωση Συντονιστικής 22.6.2023 – Αναστολή παραλαβής πράξεων από Υποθηκοφυκαλείο Αθηνών – 29.6.-30.6-2023

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας παραλαβής πράξεων από το Υποθηκοφυλακείο/μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών από 29.6.2023 έως και 30.6.2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της κατάργησης του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, μετά την παρέλευση της 30.6.2023 και της έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών από 1.7.2023 (Β’3874) και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου/μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 29.6.2023 έως και την Παρασκευή 30.6.2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας