Ανακοίνωση-Συντονιστικής-25.08.2023-Ενημερωτικό σημείωμα-σύστημα έκδοσης αριθμών προτεραιότητας-κτηματολογικό γραφείο Αθηνών

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του συστήματος έκδοσης αριθμών προτεραιότητας για εξυπηρέτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το ενημερωτικό σημείωμα του Ελληνικού Κτηματολογίου σχετικά με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας για το ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης αριθμών προτεραιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω του http://ktimatologio.gov.gr να εκδίδουν ηλεκτρονικά και μόνο, αριθμό προτεραιότητας για την μετάβασή τους προς εξυπηρέτηση, στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών από την 25η Αυγούστου 2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας