Ανακοίνωση-Συντοντιστικής-28.08.2023-Χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την προσέλευση των συναλλασσομένων στο ΚΓ Αθηνών

ΘΕΜΑ: Χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την προσέλευση των συναλλασσομένων στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 25.08.2023 τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση αριθμού προτεραιότητας όταν οι συναλλασσόμενοι προσέρχονται στο ΚΓ Αθηνών με φυσική παρουσία για τη διενέργεια συναλλαγών, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες συντρέχει υποχρέωση μόνο ηλεκτρονικής υποβολής.

Σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία, οι προσερχόμενοι, επαγγελματίες και πολίτες, σε εργάσιμη ημέρα και εντός του ωραρίου λειτουργίας για επιτόπια συναλλαγή στο ΚΓ Αθηνών, είτε ενεργούν αυτοπροσώπως, είτε για λογαριασμό τρίτου, οφείλουν να έχουν εκδώσει μέσω της ειδικής εφαρμογής http://priority.ktimatologio.gov.gr, ατομικό ηλεκτρονικό αριθμό προτεραιότητας για τη συναλλαγή ενδιαφέροντος τους, όταν πρόκειται για συναλλαγή που διεκπεραιώνεται μόνο ή και διά ζώσης. Η κατάθεση και η παραλαβή της σχετικής αίτησης στο ταμείο της υπηρεσίας διενεργείται μόνο με την επίδειξη του ανωτέρω αριθμού προτεραιότητας, τηρουμένης περαιτέρω της προβλεπόμενης διαδικασίας επιβεβαίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται άνευ πρωτοκόλλησης.

Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε το υπ’αριθμ.πρωτ.2340400/28.08.2023 σχετικό έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας