Ανακοίνωση Συντονιστικής-4.9.2023-Συνέδριο IRENE-Σόφια-Βουλγαρία-6.10.2023

ΘΕΜΑ: Συνέδριο του I.R.E.N.E στην Σόφια Βουλγαρίας – 6 Οκτωβρίου 2023

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβολαιογραφικών Μελετών και Ερευνών (IRENE), κατό-πιν πρόσκλησης της Βουλγαρικής Συμβολαιογραφίας, διοργανώνει στην Σόφια Βουλγαρίας, στις 6 Οκτωβρίου 2023 (6.10.2023) επιστημονικό συνέδριο, με θέμα «Η ηλεκτρονική καταχώριση των συμβολαιογραφικών εγγράφων».

Εισηγητές θα είναι εκπρόσωποι διαφόρων Εθνικών Συμβολαιογραφιών, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Συμβολαιογράφος Χριστίνα Χατζηδανδή. Το θέμα είναι επίκαιρο και στην Ελλάδα με τις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβολαιογρα-φικών εγγράφων.

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατό (100,οο) .

Εάν οι Έλληνες συμβολαιογράφοι που θα παρακολουθήσουν το ως άνω συνέδριο είναι άνω των είκοσι (20) θα υπάρξει διερμηνεία και στα ελληνικά για την οποία ο κάθε σύνεδρος θα επι-βαρύνεται με πενήντα (50,οο) ευρώ επιπλέον.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρόγραμμα του συνεδρίου, το δελτίο συμμετοχής και τη λίστα των ξενοδοχείων που έστειλε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Βουλγαρίας.

Η προθεσμία εγγραφής είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας