Ανακοίνωση Συλλόγου 20.10.2023-Ημερίδα Ελληνικού Κτηματολογίου-Δευτέρα 23.10.2023-ώρα 18:00-Ξενοδοχείο Grand Hyatt

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε στην ενημερωτική εκδήλωση του Ελληνικού Κτηματολογίου, με θέμα: «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115-αίθουσα Aristotle).

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της ως άνω εκδήλωσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

       Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης