ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 .

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 θα καταβληθούν  την ΠΕΜΠΤΗ   26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2023.

                                                            Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση