Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση-Δευτέρα 13.11.2023 & 21.11.2023-ώρα 15:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991, να προσέλθουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, τη 13η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 15.30΄μ.μ., στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52-Αθήνα).

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

            Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15.30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

            Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  2. Ενημέρωση, συζήτηση επί του σχεδιασμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη μεταβίβαση ακινήτων. Συμβολαιογραφικό έγγραφο-Καταχώριση εγγραπτέων πράξεων-Ψηφιακός φάκελος.
  3. Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και γενική συζήτηση.
  4. Λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προτάσεις μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αθήνα,  27  Οκτωβρίου 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ