Ανακοίνωση Συλλόγου 15.11.2023-Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ. μελών ΣΣΕΑΠΑΔ-13.11.2023

ΘΕΜΑ: «Αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΣΕΑΠΑΔ της 13ης Νοεμβρίου 2023»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου της 13.11.2023, όπως εστάλησαν στο Σύλλογο στις 14.11.2023 από την Πρόεδρο της Γ.Σ., κα Ιωάννα Κανελλοπούλου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                        Θεόδωρος Χαλκίδης