Ανακοίνωση Συλλόγου-15.11.2023-συμμετοχή συμ/φων στις κινητοποιήσεις της 22.11.2023 για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου διαφωνεί και αντιτίθεται στις περισσότερες διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Για αυτό το λόγο θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της 22 Νοεμβρίου 2023, μαζί με τους επιστήμονες,  αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες της χώρας.

Συμπράττουμε μαζί με τους εκπροσώπους των επιστημονικών Συλλόγων και των φορέων εκπροσώπησης των επαγγελματιών ενάντια στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα.

                                                                        Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

      Γεώργιος Ρούσκας                                                                Θεόδωρος Χαλκίδης