ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

                                                                            Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2023

Κυρίες και  Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

1.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ.

Στις 18 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη μελών του Συλλόγου μας στον Πύργο της Βασίλισσας  στο Ιλιον Αττικής. Όλα τα παρευρεθέντα μέλη μας ενθουσιάστηκαν από την περιήγηση και από τη θαυμάσια ξενάγηση του κυρίου  Βασίλη Κουτσαβλή.

2.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΌΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 .

Στις 27 Νοεμβρίου 2023  ημέρα Δευτέρα  θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου 2023.

                                                Με τιμή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση