Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση-Δευτέρα 27.11.2023 και ώρα 15:30 μμ

Κατόπιν της ομόφωνα ληφθείσας, στις 18.11.2023, απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991, να προσέλθουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, την                           27η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30΄μ.μ., στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52-Αθήνα).

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

            Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15.30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

            Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α 

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ενημέρωση για τις τελευταίες συναντήσεις της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και εκπροσώπων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας α) με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και β) με τον Υπουργό, Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Κοινό ανακοινωθέν Υπουργείων Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Συμβολαιογράφων. 
  3. Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης.
  4. Εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης.

Αθήνα,  20 Νοεμβρίου 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

 

Προς

                                                                                                την έκτακτη  Γενική Συνέλευση

των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

                                                                                                Αθήνα            

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία,

………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Επειδή κατοικώ σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του Συλλόγου, σας διορίζω πληρεξούσιό μου και παρακαλώ, να με αντιπροσωπεύσετε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου της 27ης Νοεμβρίου 2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία σε περίπτωση αναβολής ή ματαιώσεως αυτής*.

                                                                                    …………………..……….. 2023 

                                                                                                Με τιμή 

Επισημάνσεις

  • να τεθεί ευδιάκριτα η υπογραφή και σφραγίδα του εντολέα στο έγγραφο αυτό, το οποίο πρέπει έγκαιρα να αποσταλεί στον εντολοδόχο.
  • o εντολέας πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τον εντολοδόχο και να λάβει τη ρητή έγκρισή του, ώστε να αποφευχθεί η ανάθεση πολλών εντολών στο ίδιο πρόσωπο κατ’ εφαρμογή της απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 190/1991.