Ανακοίνωση Συλλόγου-23.11.2023-Επαναβεβαίωση Συμφωνίας Υπ.Δικαιοσύνης-Ψηφιακής Διακυβέρνησης & ΣΕΣΣΕ

ΘΕΜΑ: Επαναβεβαίωση της από 17.11.2023 Συμφωνίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. σχετικά με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σε συνέχεια δηλώσεων και δημοσιευμάτων υπηρεσιακών παραγόντων, σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το από 23.11.2023 νέο κοινό ανακοινωθέν, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης  (ministryofjustice.gr) σύμφωνα με το οποίο τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης επαναβεβαιώνουν στο ακέραιο και σε όλα τα σημεία τη συμφωνία που επήλθε με τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, σχετικά με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων.

                                                                        Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

      Γεώργιος Ρούσκας                                                                Θεόδωρος Χαλκίδης