Ανακοίνωση Συλλόγου-24.11.2023-Έκτακτη Γ.Σ.-Δευτέρα 27.11.2023-Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ-Διαδικασία συμμετοχής

ΘΕΜΑ: Διαδικασία συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 – ώρα 15:30 μμ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 η διαδικασία συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (Δευτέρα 27.11.2023 και ώρα 15:30 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στον ημιώροφο-συνεδριακό επίπεδο «Ευρώπη») μπορεί να γίνει ως κατωτέρω:

Συμμετοχή στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία

  • Φυσική παρουσία στην ως άνω αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ (ημιώροφος),
  • Ψηφοφορία δια ζώσης,
  • Προβολή της Γ.Σ. σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και
  • Προβολή σε γιγαντοοθόνη όσων μελών λαμβάνουν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συμμετοχή στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

  • Η συμμετοχή (παρακολούθηση & ψηφοφορία) στη Γενική Συνέλευση  από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM.
  • Όλα τα εν ενεργεία μέλη του Συλλόγου έχουν ενημερωθεί με αυτοματοποιημένο μήνυμα από την πλατφόρμα ΖΟΟΜ στο email που έχουν δηλώσει στο Σύλλογο.
  • Όσοι συμμετείχαν την προηγούμενη φορά, έχουν ήδη ενημερωθεί αυτόματα από το σύστημα.
  • Μέσω του συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής, θα δίνεται η δυνατότητα τόσο της συμμετοχής όσο και της ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση, μέσω βιντεοκλήσης. 
  • Απαραίτητη η χρήση κάμερας και μικροφώνου (ανοικτή κάμερα κατά τη διάρκεια συμμετοχής στη Γ.Σ.).
  • Δεν θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

                    Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης