Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΣΕΑΠΑΔ-Δευτέρα 11.12.2023-15:30-Ξενοδοχείο Royal Olympic

Καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991, να προσέλθουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, την                           11ηΔεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30΄μ.μ., στο ξενοδοχείο «ROYAL OLYMPIC» (Αθανασίου Διάκου 28-34-Αθήνα).

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση                      ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991). 

            Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15.30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

            Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α 

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ενημέρωση για την πορεία της αποχής. 
  3. Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης.
  4. Εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ