Ανακοίνωση Συλλόγου 5.12.2023-Συνεδρίαση ΔΣ 4.12.2023 παρουσία του Υφυπουργού Ψ.Δ. κ.Κ.Κυρανάκη

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Με την παρουσία του κ. Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Κυρανάκη, συνεδρίασε δια ζώσης στα γραφεία του Συλλόγου μας, το Δ.Σ. στις 4.12.2023.

Αντικείμενο της επίσκεψης του κ. Υφυπουργού, που έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Γ. Ρούσκα, και της συζήτησης που διεξήχθη ήταν η άρση κάθε αμφισβήτησης, αμφιβολίας και επιφύλαξης εκ μέρους των συμβολαιογράφων, σχετικά με τα συμφωνηθέντα, όπως αποτυπώθηκαν στο από 17.11.2023 κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και της ΣΕΣΣΕ, το περιεχόμενο του οποίου επανεπιβεβαίωσε ο κ. Υφυπουργός, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με το προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου του.

Ο κ. Υφυπουργός δήλωσε ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί προτάσεις μας για τον περιορισμό του νομικού ελέγχου στις περιπτώσεις που κατά το νόμο προβλέπεται απόλυτη ακυρότητα και για τις διορθώσεις σφαλμάτων με την διαδικασία των προδήλων σφαλμάτων, την κατάργηση του Τ.Α.Π., καθώς και την μη έκδοση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος για τα ακίνητα που θα υπάγονται στον e -φάκελο  και την υπέρ των χιλίων χιλιοστών απόδοση χιλιοστών σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, όπως και το άρθρο 26 που προβλέπει την υποβολή ψηφιακών αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων και ψηφιακών περιλήψεων προς καταχώριση στο Κτηματολόγιο. Επίσης διατύπωσε την πρόθεσή του όπως δεχθεί προς συζήτηση προτάσεις των συμβολαιογράφων που αφορούν το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα του e-φακέλου. 

Ως προς τον εν εξελίξει διαγωνισμό και το σκέλος αυτού περί ψηφιακού συμβολαίου κατέστη και πάλι εκ μέρους του σαφές, ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμμένει στα συμφωνηθέντα στο κοινό δελτίο τύπου περί ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του σκέλους αυτού με σχετική πρόβλεψη κατά τη συμβασιοποίησή του και προς επίρρωση αυτής της συμφωνίας προτάθηκε εκ μέρους του, ένα εκ των μελών της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου να είναι Συμβολαιογράφος, που θα ορισθεί από το Δ.Σ του Συλλόγου μας.

Όλα τα ανωτέρω προεκτεθέντα έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά της Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 4.12.2023.

                                                                        Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

      Γεώργιος Ρούσκας                                                                Θεόδωρος Χαλκίδης