Εγκύκλιος 1η-2024-Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για φορολογική ενημερότητα

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Χρόνια Πολλά με υγεία και ευτυχισμένο το νέο έτος!

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Ε.2089/2023 Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4987/2022, A’ 206) και τα οριζόμενα στην Α.1162/2023 (Β’ 6129) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ και στο άρθρο 11 της ΠΟΛ 1274/2013 (Β’ 3398) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά την τροποποίηση με την Α. 1163/2023 (Β’ 6137) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ».

Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα, με τη χρήση σχετικών παραδειγμάτων, αναφορικά με τη διαδικασία αίτησης, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ΚΦΔ μετά και την έκδοση των αποφάσεων Α.1162/19.10.2023, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1181/2023 (Β’ 6520), και Α. 1163/2023 κατ’ εξουσιοδότηση αντιστοίχως των παρ. 5 και 8 του άρθρου 12 του ΚΦΔ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας