Εγκύκλιος Συντονιστικής 2η-2024-Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Ε.2088/2023 Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα: «Κοινοποίηση α) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (Α΄ 206)) με πλαγιότιτλους και β) επικαιροποιημένου παραρτήματος με τις συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας