Εγκύκλιος Συντονιστικής 3η-2024-Ηλεκτρονική υποβολή προδήλων σφαλμάτων στο Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. ΔΣ 264/8/28.12.2023 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τον τίτλο:  «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Με την απόφαση αυτή προβλέπεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα και από τους συμβολαιογράφους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας