Ανακοίνωση

Κυρίες και  Κύριοι Συνάδελφοι,

Ι.Σας υπενθυμίζουμε την Ετήσια  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας  και τη κοπή της πίτας τη Κυριακή στις 11 Φεβρουαρίου 2024 στις 11 π.μ στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο,Αθήνα,οδός Γεωργίου  Γενναδίου 4 και

ΙΙ.Περιμένουμε τη συμμετοχή σας στο μουσικοχορευτικό  αποκριάτικο γεύμα του Συλλόγου μας τη Κυριακή  στις 10 Μαρτίου 2024 ώρα 13 μμ.στο Ξενοδοχείο Αμαλία (Λεωφ.Αμαλίας 10) .

                                                           Μ ε    τ ι μ ή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση