Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ.-Δευτέρα 26.2.2024 & Δευτέρα 4.3.2024-ώρα 15:30

 
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991, να προσέλθουν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, την                           26η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30΄μ.μ., στο ξενοδοχείο  Radisson Blu PARK-αίθουσα «Ατλαντίς» –Λεωφ.Αλεξάνδρας 10-Αθήνα.

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση                      ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

            Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15.30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

            Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης – «αποδοχές κληρονομίας».
  1. Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2024

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ