ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-Υποκατάστημα Πρέβεζας του ΚΓ Ηπείρου