Ανακοίνωση Συλλόγου 26.3.2024-Διαδικτυακή παρακολούθηση της συνεδρίασης Δ.Σ. 27.3.2024

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή παρακολούθηση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από 20.7.2022 ομόφωνης απόφασης Δ.Σ. του Συλλόγου, με την οποία αποφασίστηκε η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., καλείστε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη συνεδρίαση του Δ.Σ., η ημερήσια διάταξη της οποίας έχει ως εξής:

1-) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 6554/15.03.2024 & 6566/19.03.2024 έγγραφα της εταιρείας Newsphone με αντίστοιχα θέματα: α) «Πρόταση στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης των οικονομικών όρων της μεταξύ μας σύμβασης συνεργασίας για το ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ» και β) «Αίτημα καταβολής ποσοστού 80% της συμβατικής αμοιβής για τους διενεργηθέντες πλειστηριασμούς μετά την 01.01.2024».

2-) Διαδικασία απόδοσης εισφορών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ από τις συμβολαιογραφικές πράξεις (μεγαρόσημα).

3-) Εταιρείες Συμβολαιογράφων-Π.Δ.284/1993 (εισηγητής νομικός .σύμβουλος Συλλόγου κ. Γεώργιος Πούλιος).

4-) Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης

5-) Εγκρίσεις καταστατικών αστικών επαγγελματικών εταιρειών συμβολαιογράφων: α) «Αικατερίνη Αντ. Κουκά-Δημοσθένης Ι. Τραυλός» β) «Χρυσούλα Κ. Βαρακλιώτη-Ζωή Κ. Ασπρογέρακα» γ) «Γεώργιος Βασ. Σοφιανόπουλος-Ευθυμία Νικ.Σπανού» δ) «Φλώρα Μηνδρινού-Άννα Νομικού» & ε) «Ευτυχία Νικολάου Καραστάθη & Μαρία Κων/νου Μπαραμπούτη».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αθήνα , 26 Μαρτίου 2024

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Αριθμ. Πρωτ. 6583

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α Θ Η Ν Α

——————

Ταχ. Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ. 106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX : 210 384 8335

E-mail : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης Προς Όλα τα μέλη του Συλλόγου

6-) Έγκριση τροποποίησης καταστατικού αστικής επαγγελματικής εταιρείας συμβολαιογράφων «Κυριακούλης Πραστάκος-Αλεξάνδρα Αθανασίου».

7-) Παράταση χρόνου άσκησης στο Σύλλογο, κ. Γεωργίας Δάλλα (ασκούμενης δικηγόρου).

😎 Καθορισμός αριθμού μελών Δ.Σ. που θα εκλεγούν κατά τις αρχαιρεσίες της 26ης & 27ης Μαΐου 2024.

9-) Σύσταση επιτροπής κρατικών συμβολαίων Συλλόγου.

10-) Αιτήσεις.

Η παραπάνω συνεδρίαση θα διεξαχθεί μέσω του συνδέσμου https://enotariat.gr/?page_id=124, και για την παρακολούθησή του, απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχετε ήδη για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει, ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Συνιστάται να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, για αποφυγή συνωστισμού συνδέσεων, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε. Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας Θεόδωρος Χαλκίδης