Ανακοίνωση σχετικά με την απεργία

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σχετικά με τη συνέχιση των κινητοποιήσεών μας, θα σας γνωστοποιηθεί η θέση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος την προσεχή Δευτέρα, 22.02.2016, αμέσως μετά τη συνεδρίαση αυτής  στα γραφεία του Συλλόγου στις 11.00 π.μ., με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό της δράσης μας για το ασφαλιστικό.

Μέχρι τότε εκτελούμε τα καθήκοντά μας κανονικά.

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας