ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της 3ετούς θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση της 7.2.2016, όπως έπραξα και στο παρελθόν με τις από 19.4.2010 και 22.2.2013 εισηγήσεις μου, για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, μετά την επανεκλογή μου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρώ καθήκον και υποχρέωσή μου να επαναφέρω με τη παρούσα εισήγησή μου αυτές τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, τις οποίες θέτω ενώπιόν σας για την κατ’ αρχήν έγκρισή τους, για να αποτελέσουν την βάση και τον κορμό των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου για την νέα 3ετία.  Η υλοποίηση αυτών των προτάσεων θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και η σχετική λήψη της οποιασδήποτε απόφασης επ’ αυτών θα εξεταστεί κατ’ ιδίαν για κάθε περίπτωση.

Ο Σύλλογός μας ως Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων, αποτελεί το θεσμικό και μοναδικό όργανο του Κλάδου μας, για την περιφρούρηση των συνταξιοδοτικών και λοιπών δικαιωμάτων μας.

Πιστεύω, ότι ο Σύλλογός μας, ως όργανο που εκφράζει τους Συνταξιούχους, πρέπει και επιβάλλεται να ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας και στο πλαίσιο του προγράμματος των δραστηριοτήτων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν  και τα παρακάτω θέματα τα οποία έχω ήδη επισημάνει κατ’ επανάληψη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας ήτοι:

  1. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

        Η αθρόα και μαζική έξοδος των συναδέλφων από την συμβολαιογραφία τα τελευταία έξι (6) χρόνια και η οικονομική κρίση που έπληξε βαρύτατα το επάγγελμά μας, σε συνδυασμό και με την μείωση των εσόδων με τις συνεχείς παρεμβάσεις στα αναλογικά δικαιώματα, της ανυπαρξίας των μεταβιβάσεων στα ακίνητα από επαχθή ή χαριστική αιτία, της απομείωσης των αποθεματικών του Ταμείου λόγω PSI   και της αναγκαστικής εκταμίευσης από το διαθέσιμο αποθεματικό κεφάλαιο, έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση τους κλάδους Υγείας – Πρόνοιας και Ασφάλισης  του Ταμείου μας, που ως γνωστόν από το έτος 2008 ανήκει στο ΕΤΑΑ.  Στα  προβλήματα αυτά, προστίθεται η μείωση του προσωπικού του ΤΑΣ, με άμεσο αποτέλεσμα η έλλειψη ικανού και έμπειρου προσωπικού να συμβάλλει στην καθυστέρηση και μη προώθηση των αιτήσεων των δικαιούχων συνταξιούχων συμβολαιογράφων.

            ‘Αμεση προτεραιότητά  μας επιβάλλεται να είναι:

α) Η ανάληψη ενεργειών για την στελέχωση του εναπομείναντος προσωπικού με έμπειρους και ικανούς υπαλλήλους, ώστε σε οποιαδήποτε υφισταμένη κατάσταση, λόγω εντάξεων του κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ, του κλάδου Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ και της δρομολογουμένης ένταξης του κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ βοήθημα) στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της μεταβατικής περιόδου που θα ακολουθήσει, να προωθηθούν, να διεκπεραιωθούν και να δοθούν ικανοποιητικές λύσεις στα λιμνάζοντα αυτά θέματα των  συνταξιούχων συμβολαιογράφων.

β) Η προώθηση του ελέγχου των αρχείων των συνταξιούχων συμβολαιογράφων οι αιτήσεις των οποίων εκκρεμούν από Ιούλιο του 2014.

γ) Η έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων καθορισμού της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ως και του εφάπαξ βοηθήματος.

δ) Η χορήγηση μετά την έκδοση των ως άνω αποφάσεων, των συντάξεων αναδρομικά από της παραιτήσεως του κάθε συμβολαιογράφου από την ενεργή συμβολαιογραφία.

ε) Η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος για τις εκκαθαρισμένες αιτήσεις,  που παραμένουν ανικανοποίητες από τον Σεπτέμβριο του 2013.

στ) Η ανάληψη ενεργειών και παρέμβαση στον Υπουργό Εργασίας, όχι μόνο για τον καθορισμό του νέου τύπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, αλλά και την ενσωμάτωση όλων των υποχρεώσεων του Ταμείου μας, για τις ανωτέρω αιτίες, σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Φορέα καταλήξει η Κυβέρνηση, ώστε οι δικαιούχοι μέχρι της έναρξης της εφαρμογής του Νόμου να μην χάσουν τα δικαιώματά τους.

ζ) Η κοινοποίηση εξωδίκου δήλωσης προς το ΕΤΑΑ για διακοπή παραγραφής των δικαιωμάτων και αξιώσεων των συνταξιούχων με ανάλογη διαδικασία που γνωστοποίησε ο Σύλλογος  Συνταξιούχων Δικηγόρων.

  1. II. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΝ – ΤΑΣ

1) Κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων, με τις τελευταίες τροποποιήσεις που αφορούν και ρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό μας δικαίωμα από τον νέο φορέα (Ε.Τ.Α.Α) του Ταμείου Νομικών ή από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) όπως θα διαμορφωθεί τελικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό.

2) Κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την ένταξη του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ που αφορούν το χορηγούμενο από το ΤΑΣ μέρισμα, ώστε οι συνάδελφοι να ανευρίσκουν άμεσα τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους συνταξιούχους και το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι σε θέση για μια άμεση ενημέρωσή τους.

3) Κωδικοποίηση επίσης των σχετικών διατάξεων που αφορούν τα δικαιώματά μας, ως συνταξιούχων στην εν γένει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετά την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ και την προώθηση της διαδικασίας της πληρωμής των δαπανών  και αμοιβών για τις καθυστερούμενες δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που οι αιτήσεις είναι ανεκαθάριστες για ολόκληρο σχεδόν το έτος 2012, μέχρι της εντάξεως του Κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

4) Γνωστοποίηση των κωδικοποιημένων διατάξεων, των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, στους συμπληρώνοντες το όριο ηλικίας και απερχομένους από την ενεργό δράση Συναδέλφους, ευθύς αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησής τους για συνταξιοδότηση με πλήρες ενημερωμένο φυλλάδιο για όλη την διαδικασία της συνταξιοδότησής τους.

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1)  Ανάπτυξη θερμής σχέσης  των Μελών προς το Σύλλογο και εμπέδωση της πεποίθησής τους  ότι πράγματι ο Σύλλογος, είναι αναγκαίος για διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

2) Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για μια κοινωνική προσέγγιση σε Συναδέλφους που έχουν ανάγκη και συμπαράσταση σε δύσκολες στιγμές.

3) Συνέχιση της συνεργασίας στην αρχή του κάθε νέου έτους, με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών, ώστε να παραδίδεται η νέα λίστα των Συνταξιούχων για την εγγραφή τους, ως νέων μελών.  Η γραμματεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου θα έχει στην διάθεσή της, κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης παραίτησης, ενημερωτικό φυλλάδιο για την διαδικασία της συνταξιοδοτήσεως και πρόσκλησης από τον σύλλογό μας για εγγραφή τους ως νέα μέλη,  ώστε να μην αποκόπτεται ο ομφάλιος λώρος της ιδιότητας του συμβολαιογράφου, αλλά να συνεχίζεται με την νέα ιδιότητά του ως συνταξιούχου συμβολαιογράφου στον Σύλλογό μας.

4) Οργάνωση εκδήλωσης αλληλογνωριμίας για όλους τους συνταξιούχους παλαιούς και νέους για την ενημέρωσή τους σχετικά με όλα τα συνταξιοδοτικά μας και άλλα θέματα, με την συνεργασία και του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, ταυτόχρονα με την κοπή της πίττας και την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης που γίνεται την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

ΙV. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

1) Οργάνωση και πραγματοποίηση επισκέψεων σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία εντός του λεκανοπεδίου  Αττικής, που δεν έχουμε επισκεφτεί ή και επανάληψη επισκέψεων σε ορισμένα από αυτά.  Θα υπάρξει πάντοτε μέριμνα για ξενάγηση.

2) Οργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομών:

α) Διήμερης εκδρομής σε Ελαφόνησο – Νεάπολη – Μονεμβασιά – Μυστρά – Τρίπολη.

β) Τριήμερης εκδρομής στην  ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ – ΟΛΥΜΠΟ – ΕΔΕΣΣΑ- ΝΑΟΥΣΑ – ΔΙΟΝ – ΒΕΡΓΙΝΑ – ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ .

γ) Οργάνωση ημερησίων εκδρομών με ταυτόχρονη επίσκεψη σε Μουσεία, Ιερές Μονές και άλλους αρχαιολογικούς χώρους.

δ) Οργάνωση αποκριάτικης χορευτικής – μουσικής συνάντησης  σε κοσμική ταβέρνα.

ε) Οργάνωση και πραγματοποίηση της καθιερωμένης ετήσιας συνεστίασης σε ξενοδοχείο των Αθηνών.

στ) Οργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομής στο εξωτερικό.

ζ) Οργάνωση ειδικής εκδήλωσης – συνεστίασης ή μουσικής βραδιάς με τον Σύλλογο Συνταξιούχων Δικηγόρων ως και των άλλων Συλλόγων Υγειονομικών και Μηχανικών.

η) Προαιρετική συνάντηση για αλληλογνωριμία και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων κάθε μήνα σε προκαθορισμένα ξενοδοχεία, καφετέριες ή άλλους χώρους.

θ) Συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων για την συμμετοχή των μελών μας στις προγραμματιζόμενες ανά τρίμηνο εκδηλώσεις και επισκέψεις σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους κλπ, του Λεκανοπεδίου Αττικής, στις οποίες εκδηλώσεις πάντοτε υπάρχει δωρεάν ξενάγηση από υπευθύνους ξεναγούν του Δήμου Αθηναίων.

  1. V. ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

1) Η εκκαθάριση του μητρώου, ώστε να εξακριβωθεί ο πραγματικός αριθμός των  ενεργών μελών των συνταξιούχων συμβολαιογράφων.

2) Η ενημέρωση του καταλόγου κινητών τηλεφώνων για αποστολή ειδήσεων και μηνυμάτων με SMS ώστε να πληροφορούνται τα μέλη τις όποιες εκδηλώσεις προγραμματίζονται και τα νέα από τις ενέργειες του Συλλόγου.

3)  Κατάρτιση αλφαβητικών καταλόγων των μελών, τόσο με αρχικά το επώνυμο, όσο και με το  μικρό όνομα, προκειμένου να αποστέλλονται με SMS ευχές στις ονομαστικές εορτές.

  1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1) Αποστολή ενημερωτικών επιστολών και εφόσον επιβάλλεται ανάλογα με την σοβαρότητα των ειδήσεων.

2) Η συνέχιση της ενημέρωσης των μελών, με μηνιαία Δελτία Τύπου στα οποία θα αναγράφονται όλες οι εκδηλώσεις μας ως και οι ενέργειες που γίνονται για την επίλυση όλων των συνταξιοδοτικών μας θεμάτων και τα αποτελέσματα αυτών από πλευράς ανταπόκρισης του Ταμείου του ΕΤΑΑ ή  οποιουδήποτε άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ως και του αρμόδιου Υπουργείου.  Το Δελτίο αυτό θα αναρτάται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μας και θα ανακοινώνεται στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

3) Ανάρτηση  στην ιστοσελίδα όλων των ενεργειών, ανακοινώσεων και εκδηλώσεων του Συλλόγου.

4) Ανάρτηση των εγγράφων, ανακοινώσεων και λοιπών Δελτίων Τύπου στον πίνακα ανακοινώσεων, που είναι αναρτημένος στην είσοδο των γραφείων του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

VII. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

1) Η Συνεργασία του Συλλόγου, με ομοειδείς Συλλόγους συνταξιούχων συμβολαιογράφων ως Δικηγόρων, Υγειονομικών, Μηχανικών  ή όργανα και Συλλόγους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, η ανταλλαγή απόψεων, η συχνή και αδιάκοπη επικοινωνία με τους εκπροσώπους του υφισταμένου σήμερα ΕΤΑΑ,  την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΑΝ,  της Διεύθυνσης Τομέα Συμβολαιογράφων, ως και της Διοίκησης ή Υποδιευθύνσεις του νέου τυχόν ενιαίου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

2) Συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου και υποβολή αιτήματος προς τον Σύλλογο τον Συμβολαιογραφικό ώστε ο  Σύλλογός μας να είναι ενήμερος για όλα τα κοινά θέματα που απασχολούν την συμβολαιογραφία και το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό ζήτημα  ως και της παράστασης εκπροσώπου του Συλλόγου σε συνεδριάσεις που αφορούν κρίσιμα και ζωτικά θέματα.

VIII. ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ PSI

Συντονισμένες ενέργειες για επίσπευση κατάθεσης της αγωγής, που αφορά την αποκατάσταση των αδικιών, που έγιναν με την απομείωση των αποθεματικών του Ταμείου μας λόγω PSI, πριν ακόμα ενταχθεί το ΕΤΑΑ στον νέο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

  1. IX. ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1) Κοινοποίηση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για διαγραφή των οφειλομένων συνδρομών από τα μέλη μέχρι του έτους 2010 και πρόσκληση των μελών για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους – συνδρομών από το έτος 2011 και εφεξής.

2) Πρόσκληση σε όλους τους συνταξιούχους, να εγγραφούν ως μέλη και να πληρώσουν την συνδρομή τους, είτε μέσω ΕΛΤΑ είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της EFG Eurobank με αριθμό.

*** 0026-0201-95-0102823754 ***

3) Κοινοποίηση της ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για καθιέρωση έκτακτης εισφοράς με παρακράτηση από τους συνταξιούχους συμβολαιογράφους που ανήκουν στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου ποσού πέντε (5) ευρώ από τον καθένα κατά την χορήγηση από αυτόν  του πρώτου μερίσματος εκάστου έτους, για ενίσχυση των οικονομικών  του Συλλόγου.

4) Ενημέρωση του ύψους των λειτουργικών εξόδων του Συλλόγου εν γένει, ώστε να συνειδητοποιούν τα μέλη, ότι  και η ετησία συνδρομή τους, είναι αναγκαία.

Χ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1) Τροποποίηση  του Καταστατικού, όσον αφορά το δικαίωμα ψήφων των μελών. Ο τρόπος άσκησης κατά τις αρχαιρεσίες του δικαιώματος ψήφου των μελών, με εξουσιοδότηση, δεν διασφαλίζει απόλυτα την έκφραση της προτίμησής του, αφού ο εξουσιοδοτούμενος συμπίπτει να είναι  ο εκάστοτε Πρόεδρος ή  ένα ή δύο μέλη του Δ.Σ. που εκφράζουν αυτοί την δική τους βούληση και επιλέγουν πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης τους, έτσι ώστε να επέρχεται παραγκωνισμός των υπολοίπων υποψηφίων.  Για την τροποποίηση αυτή του καταστατικού έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση από την Γενική Συνέλευση της 2 Φεβρουαρίου 2014.  Σημειώνεται ότι οι οδηγίες που δόθηκαν στα μέλη για τις Αρχαιρεσίες της 7ης Φεβρουαρίου 2016, να ψηφίσουν απευθείας του συμβούλους της προτίμησής τους, ήταν επιτυχής, αφού δεν υπήρχε καμία εξουσιοδότηση, δυνάμει της οποίας ο εξουσιοδοτούμενος θα ασκούσε το δικαίωμα του εκλέγειν για λογαριασμό του εξουσιοδοτούντος.

2) Τροποποίηση και εφαρμογή του Καταστατικού για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, σε τριμελή και όχι διμελή.  Το καταστατικό στο άρθρο 10 αναφέρει εκλογή 3μελούς Επιτροπής και στο δικαίωμα των σταυρών προτίμησης, αναφέρει στο άρθρο 17 προφανώς μάλλον εκ παραδρομής να θέτουν τα μέλη μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης.

3) Τροποποίηση του Καταστατικού και εναρμόνιση τυχόν ορισμένων διατάξεων, με τα σημερινά δεδομένα.

ΧΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Να οριστεί ο τρόπος λειτουργίας των Γραφείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων μελών, από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της κάθε εβδομάδας, με υπηρεσία ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μέχρι τώρα απασχόληση τρίτου προσώπου εξυπηρετεί οπωσδήποτε και διασφαλίζει τις ανάγκες του Συλλόγου, αλλά λόγω οικονομικής δυσπραγίας και μείωσης των εσόδων θα πρέπει να επανεξεταστεί το όλο θέμα.

ΧΙΙ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Η κατάρτιση του προγράμματος δράσης μέσα  στα ανωτέρω διαγραφόμενα πλαίσια ή σ’ αυτά που θα διαμορφωθούν με υπόδειξη και συμπλήρωση άλλων προτάσεων.

2) Στην ενημερωτική επιστολή του προγράμματος δράσης να γίνεται μνεία ότι ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε διάλογο, να συζητήσει οποιαδήποτε εποικοδομητική πρόταση υποβληθεί από τα μέλη και θα αποβλέπει στην ενδυνάμωση του Συλλόγου, ως συνδικαλιστικού οργάνου και στον τομέα των δραστηριοτήτων του, το οποίο πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί στα μέλη και στον εν ενεργεία Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών.

Τις σκέψεις και τις προτάσεις μου αυτές, τις επαναφέρω ενώπιόν σας και τίθενται  στην κρίση σας και σε ανοικτό διάλογο, σαν ένα πλαίσιο που μπορεί να αποτελέσει τον κορμό των δραστηριοτήτων, με την δυνατότητα οι προτάσεις αυτές να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν, αλλά τελικά στόχος μας να είναι η κατ’ αρχήν έγκριση αυτού του προγράμματος δράσης, πάνω στο οποίο το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστεί για το καλό του Συλλόγου μας και των μελών.

Με εκτίμηση

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ