Αποστολή κωδικοποίησης και εγκυκλίων σχετικών με πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενόψει της σημερινής ενημερωτικής ημερίδας για  θέματα ΕΝΦΙΑ, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, σας αποστέλλουμε συνημμένα κωδικοποίηση του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 καθώς και τις εγκυκλίους που αφορούν το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και θα συζητηθούν στην σημερινή ημερίδα.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας