Διατύπωση ερωτημάτων ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι, προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να στέλνετε κάθε ερώτημα σας σχετικά με θέματα που αφορούν τον Ν. 4174/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) όπως έκτοτε τροποποιήθηκε συνοπτικά διατυπωμένο (όχι άνω των 12 σειρών) στο e-mail notaries@notariat.gr υπόψη κας Φωτεινής Ανδρεάδου. Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχετε τηλεφωνικά απάντηση, το συντομότερο δυνατό.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

 

Η Γενική Γραμματέας

Ευτυχία Καταστάθη