Συνέχιση κινητοποιήσεων – Αποχή 8.3.2016 έως 10.3.2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων του Κλάδου με αποχή από τα καθήκοντά μας την Τρίτη 8-3-2016, την Τετάρτη 9-3-2016 και την Πέμπτη 10-3-2016.

Λόγω της πραγματοποιούμενης αποχής δε θα διενεργηθούν οι προγραμματισθέντες την Τετάρτη 9.3.2016 πλειστηριασμοί, και δε θα υπογραφεί καμία πράξη, με εξαίρεση ένορκες βεβαιώσεις, για τις οποίες έχουν κλητευθεί μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις για τις ανάγκες διαγωνισμών του Δημοσίου και σύνταξη διαθήκης σε έκτακτες περιπτώσεις, η οποία υπογράφεται εκτός γραφείου. Άδειες θα χορηγούνται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων.

Σας πληροφορούμε ότι την επόμενη εβδομάδα επίκειται συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις προτάσεις της Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό. Θα ακολουθήσει σχετική Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας