Θέσεις επιστημονικών φορέων για ασφαλιστικό

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις θέσεις των επιστημονικών φορέων αναφορικά με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, μετά από κοινή απόφαση του διασυντονιστικού οργάνου των επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας