Κοινοποίηση πρόσκλησης ΔΣ 31.3.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 

1-)        Εκθέσεις ελέγχου με αριθμούς 20463/2016, 20464/2016, 20465/2106, 20466/2016.

2-)        Κρατικά συμβόλαια.

3-)        Θέματα ταμειακής διαχείρισης Συλλόγου (Εισηγητής: Νικόλαος Παπαθέου).

4-)        Αιτήσεις.

5-)        Υπηρεσιακά σημειώματα.

6-)        Βοηθήματα.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Ρούσκας