Μετεγκατάσταση Υποθηκοφυλακείου Αράχωβας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Απριλίου 2016 το Υποθηκοφυλακείο Αράχωβας μεταφέρεται σε νέο χώρο και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Σκαλιά Αγίου Γεωργίου (Πλατεία Παπαϊωάννου) – Τ.Κ. 320 04 Αράχωβα Βοιωτίας, τηλ. 22670 32306 και fax 22670 32376.

Καθήκοντα μη ειδικού άμισθου Υποθηκοφύλακα Αράχωβας θα ασκεί η Αναπληρώτρια Υποθηκοφύλακας και Συμβολαιογράφος Αράχωβας Λεμονιά Γεωργάκα, ενώ το Υποθηκοφυλακείο θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες από 9.00π.μ. έως 13.00.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας