Δελτίο Τύπου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Λάρισας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Λάρισας, αφού συνήλθε εκτάκτως στις 12/09/2016, αποφάσισε μεταξύ άλλων να απευθύνει προς κάθε αρμόδιο, αλλά και το κοινωνικό σύνολο, την ακόλουθη ανακοίνωση – έκκληση αναφορικά με τις εξαγγελλόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στον χώρο των ακινήτων:
«Εμείς οι νομικοί της καθημερινότητας και της πράξης ως ερχόμενοι σε άμεση και ζώσα επαφή με τους συναλλασσόμενους πολίτες, η σχέση μας με τους οποίους υπερβαίνει τα τυπικά όρια μιας οικονομικής συναλλαγής, είμαστε οι αρμοδιότεροι να κάνουμε γνωστό σε όλους, αρμοδίους και μη, τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία μας για τα τεκταινόμενα στον χώρο των σχετικών με τα ακίνητα συναλλαγών.
Ιδιαίτερα μας απασχολεί το ζήτημα της επέκτασης των σχετικών με τα αυθαίρετα διατάξεων σε υποθέσεις κληρονομικών διαδοχών. Θεωρούμε, ότι η υλοποίηση της εξαγγελθείσας νομοθετικής παρέμβασης στις κληρονομικές υποθέσεις, η οποία απαιτεί την προσάρτηση στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας τοπογραφικού διαγράμματος και τη σχετική βεβαίωση του μηχανικού περί μη ύπαρξης ή τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων, θα επιφέρει καίριο πλήγμα στις σχέσεις των πολιτών με τα ακίνητα.
Εκφράζουμε τη δυσάρεστη έκπληξή μας για την διαφαινόμενη αλλαγή της στάσης της Διοίκησης στο ζήτημα αυτό, αφού είναι γνωστό, ότι το αρμόδιο Υπουργείο, υιοθετώντας ήδη από το έτος 1998 την σχετική με αριθμό 633/1997 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διαχώρισε τα προερχόμενα από κληρονομιά αυθαίρετα κτίσματα από τα υπόλοιπα λόγω του ιδιάζοντα χαρακτήρα απόκτησης αυτών από τους κληρονόμους ως αναγκαστικής και όχι ως αποτέλεσμα της επιδίωξης και της επιλογής αυτών.
Ήδη, λόγω των οικονομικών επιβαρύνσεων, οι οποίες έχουν επιβληθεί και συνεχώς επιβάλλονται εις βάρος των ακινήτων, παρατηρείται η τάση εγκατάλειψης πολλών από αυτά από τους ιδιοκτήτες των. Είναι εύκολο δυστυχώς να προβλέψει κάποιος τις συνέπειες επέκτασης των σχετικών με τα αυθαίρετα διατάξεων και στα κληρονομικά ακίνητα. Η υποχρέωση επισύναψης βεβαίωσης μηχανικού για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη αυθαιρεσιών και η δαπάνη σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων καθιστά το κόστος υπέρμετρο και ασύμφορη πλέον κάθε συναλλαγή.
Ιδιαίτερα στην ύπαιθρο χώρα όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό της γης σε πολλές μικρής έκτασης ιδιοκτησίες και τη χαμηλή αξία αυτής, κάτω ακόμη και από την αντικειμενική αξία, θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη και ερήμωση, αφού το κόστος απόκτησης αυτών θα υπερβαίνει την αξία τους.
Απευθύνουμε έκκληση προς τον αρμόδιο Υπουργό να αναλογιστεί τις δυσμενείς συνέπειες, τις οποίες θα επιφέρουν οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις στον χειμαζόμενο χώρο των ακινήτων και να τις αποσύρει, ώστε να μην οδηγηθεί η ακίνητη περιουσία σε απαξίωση και οι ιδιοκτήτες της σε απόγνωση».