Μη διενέργεια πλειστηριασμών και μη υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, μετά την από 15.1.2016 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, για τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεών μας για το χρονικό διάστημα από 18.1.2016 έως 22.1.2016, δεν θα διενεργηθεί κανένας πλειστηριασμός και δεν θα υπογραφεί καμία απολύτως πράξη, με μόνη εξαίρεση τη σύνταξη διαθήκης σε έκτακτες περιπτώσεις, η οποία υπογράφεται εκτός γραφείου.
Mε τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας