Ανακοίνωση Συντονιστικής – Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ έτους 2016

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. την Πέμπτη 23-2-2017, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας