Κοινοποίηση πρόσκλησης Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3.3.2017

Kυρίες & Κύριοι  Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε όπως  προσέλθετε την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:30 στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου  (Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα), στο βόροφο, όπου θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, με θέματα:

 

1-) Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τροποποίηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος – Συμβάσεις.

2-) Βάση δεδομένων Αντικειμενικών Αξιών – Επέκταση βάσης οριστικοποίησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ – Αποστολή υπομνήματος στον Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3-) Δασικοί χάρτες – Οι επιπτώσεις τους στη συμβολαιογραφική λειτουργία.

4-) Ασφαλιστικό – Άσκηση προσφυγής.

5-) Νομοθετική προπαρασκευή σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. σε αντικατάσταση της ΕΚΧΑ Α.Ε.

6-) Διεθνή.

7-) Λήψη αποφάσεων για όλα τα ανωτέρω.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας