Ανακοίνωση Συντονιστικής – Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, με το από 16-03-2017 δελτίο τύπου ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τους μη-μισθωτούς ασφαλισμένους (αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες) μηνός Ιανουαρίου 2017 μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 και μηνός Φεβρουαρίου 2017 μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας