Πρόσκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991 να προσέλθουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις 31 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.00΄π.μ., στο ξενοδοχείο «TITANIA»  (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 στον αυτό τόπο και ώρα (9.00’ π.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
 2. Έκθεση ελεγκτών διαχείρισης έτους 201
 3. Υποβολή ισολογισμού έτους 2015 (εισηγητής κ. Θ. Αναγνωστόπουλος).
 4. Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2016 (εισηγητής κ. Θ. Αναγνωστόπουλος).
 5. Συζήτηση και ψηφοφορία για τα υπ’ αριθμ. 3 και 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Εκλογή ελεγκτών διαχείρισης έτους 2016.
 7. Ενημέρωση για την εξέλιξη των εξής θεμάτων: ασφαλιστικό, φορολογικό, κτηματολόγιο, κλειστά επαγγέλματα, κ.λπ. (εισηγητής κ. Γ. Ρούσκας).
 8. Εισήγηση και ενημέρωση από εκπροσώπους της μειοψηφίας.
 9. Οφειλές συμβολαιογράφων στο Σύλλογο από κρατικά συμβόλαια.
 10. Τοποθετήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 11. Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και γενική συζήτηση.
 12. Λήψη αποφάσεων.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ