Ανακοίνωση Συντονιστικής- Συμβολαιογραφικές Πράξεις-Εξαιρέσεις από την Απεργία-Αποχή

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατά τη συμμετοχή μας στην Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και την αποχή από τα καθήκοντά μας την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, οι μόνες συμβολαιογραφικές πράξεις που μπορούμε να υπογράψουμε κατ’εξαίρεση είναι οι ένορκες βεβαιώσεις για τις οποίες έχουν κλητευθεί μάρτυρες, οι καταθέσεις εγγράφων πλειστηριασμού και αναγγελίες δανειστών και οι διαθήκες σε έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες συντάσσονται εκτός γραφείου. Για τις ως άνω περιπτώσεις δεν απαιτείται άδεια από τους κατά τόπους Συλλόγους.

Επισημαίνεται ότι, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, ημέρα Πανελλαδικής Απεργίας, δεν θα διενεργηθούν πλειστηριασμοί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας