Εγκύκλιος Συντονιστικής 25/2017 – Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (32 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κοζάνης (2 έγγραφα), Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Χανίων (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Κερκύρας, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Δ.Ο.Υ. Βέροιας και Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας