Ανακοίνωση Συλλόγου – Ανάρτηση σεμιναρίων στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι τα βιντεοσκοπημένα σεμινάρια του Συλλόγου για τους νέους συμβολαιογράφους βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (enotariat.gr) και συγκεκριμένα στην υποεπιλογή «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» του αρχικού μενού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

        Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη